Data sejfy na magnetyczne nośniki danych

Data sejfy – tak potocznie nazywane są sejfy ognioodporne służące do ochrony danych zapisywanych na wszelkiego typu nośnikach magnetycznych czyli między innymi: nośników danych z komputerów (wśród nich znajdują się streamery, dyskietki, zipy, itp.), taśmach video lub audio. Są one niezwykle wrażliwe na czynniki zewnętrzne (zwłaszcza temperaturę i wilgoć), maksymalne wartości tych parametrów przedstawiają poniższe zestawienia. To właśnie ta wiedza doprowadziła do stworzenia sejfów spełniających surowe wymogi bezpieczeństwa danych. Maksymalne dopuszczalne wartości temperatury dla poszczególnych nośników danych:

Data sejfy

Zadaniem sejfu na nośniki magnetyczne jest ochrona zapisanych na nim danych przed różnymi zagrożeniami zewnętrznymi. Wśród czynników, które mogą mieć katastrofalny w skutkach wpływ na zapisane informacje, znajdują się:

  • Otwarty ogień - Ogień jest najpoważniejszym niebezpieczeństwem, jakie może grozić nośnikowi. Wrażliwość pamięci magnetycznej na temperaturę ukazana jest w tabeli powyżej.
  • Korozyjne gazy pożarowe - W przypadku pożaru wraz z ogniem powstają niebezpieczne gazy korozyjne. Błyskawicznie wdzierają się one do pomieszczenia przez otwory w drzwiach i ścianach, co może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów danych.
  • Eksplozja - Pożarowi często towarzyszy niebezpieczeństwo eksplozji, ale do nagłego, niespodziewanego wybuchu mogą doprowadzić również inne czynniki. Zbiory danych ulegają wówczas całkowitemu zniszczeniu.
  • Wilgoć - Mury i ściany z kamienia lub betonu zawierają do 15% wilgoci związanej, czyli wody. W przypadku pożaru może to spowodować stuprocentową wilgotność powietrza. Jest to zbyt dużo, aby nośniki danych mogły pracować bezawaryjnie.
  • Włamanie i kradzież - Nie tylko wpływy fizyczne stanowią zagrożenie danych. Częste są wypadki zuchwałego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży istotnego nośnika dokonane przez człowieka.
  • Rozmagnesowanie - Jest to niewidzialne niebezpieczeństwo. Pole magnetyczne może rozmagnesować nośniki danych, co czyni je bezużytecznymi.

Aby zabezpieczyć zapisane informacje przed wszystkimi zagrożeniami, powstały specjalistyczne sejfy na nośniki danych. Prawidłowość ich działania poświadczona jest atestem odporności godzinnej lub dwugodzinnej, który wydawany jest po przejściu wielu testów wytrzymałościowych.

Specyfikacja data sejfów

Wymagania techniczne postawione sejfom na nośniki magnetyczne ustalone zostały w różnych normach europejskich. Sprawdza się ich odporność na temperaturę, wilgoć, uszkodzenia mechaniczne czy działanie pola magnetycznego. Zabezpieczenia muszą przejść szereg prób, wśród których znajdują się:

TEST ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Dwugodzinny test odporności ogniowej w wysokich temperaturach przeprowadzany jest według norm VDMA 24991. Testowany sejf wstawiany jest do pieca rozgrzanego do temperatury około 1090°C. Po 120 minutach grzejnik zostaje wyłączony. Rozgrzany sejf pozostaje w komorze grzewczej aż do powstania w jego wnętrzu maksymalnej temperatury. Jest to najgroźniejszy moment dla umieszczonych w sejfie nośników danych. W chwili gdy temperatura zaczyna spadać, test można uznać za zakończony. Następuje odczytanie danych pomiarowych. Maksymalna temperatura wewnątrz sejfu występuje, w zależności od modelu, po 8-10 godzinach. Na koniec odczytywane są dane z nośników magnetycznych przetrzymywanych w sejfie podczas testu.

Po zakończeniu próby koniecznym warunkiem jest odtworzenie danych.

PRÓBA UDAROWA

Próba udarowa powinna odpowiedzieć na pytanie, czy zniszczony wskutek uszkodzenia sejf może bez szkody dla jego wrażliwej zawartości przetrwać kolejny atak ognia. Może się bowiem zdarzyć, że podczas katastrofy nastąpi zawalenie stropu, uszkodzenie sejfu i powtórny wybuch pożaru. Sejf zostaje umieszczony w komorze grzewczej w temperaturze 1090ºC na okres 45 minut. Po wyłączeniu grzejnika w ciągu 4 minut musi nastąpić upadek sejfu z wysokości 9,15 m na żwirowe podłoże. Po wykonaniu próby udarowej sejf zostaje powtórnie umieszczony na 45 minut w komorze grzewczej o temperaturze 900ºC. Również w tym przypadku o zakończeniu testu decyduje moment osiągnięcia maksymalnej temperatury wewnątrz sejfu.

TEST ODPORNOŚCI NA WYBUCH

Na specjalnym poligonie doświadczalnym odbywa się badanie data sejfów pod względem wielkości ładunku wybuchowego, po czym następuje ich detonacja. Test ten można uznać za równoważny ewentualnemu zamachowi bombowemu. Wnętrze sejfu musi pozostać nienaruszone, jedyne uszkodzenia mogą wystąpić na jego obudowie.

TEST ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE POLA MAGNETYCZNEGO

Sejfy na nośniki danych, oprócz odporności na temperaturę i wybuch, posiadają również zabezpieczenie przed działaniem silnego pola magnetycznego. Skrytki tego typu całkowicie wykluczają jakiekolwiek uszkodzenie nośników danych umieszczonych w dowolnie silnym polu magnetycznym.

Sejfy na magnetyczne nośniki danych

Do przechowywania magnetycznych nośników danych można przystosować również standardowe sejfy ognioodporne, służące zwyczajowo do przechowywania dokumentów papierowych. Same takie sejfy nie zabezpieczają w sposób wystarczający nośników magnetycznych, jednak po wyposażeniu ich w dodatkowe pojemniki - tzw. "termosy" można w nich przechowywać wymagającą ochrony pamięć o zapisie magnetycznym. Dodatkowe zabezpieczenie w takiej formie pozwoli zwykłe ognioodporne sejfy dla dokumentów papierowych użytkować jak sejfy na nośniki magnetyczne.

Szeroka oferta sejfów na magnetyczne nośniki danych

Data sejfy to podstawa naszej oferty, jednak mamy również inne wyroby dostosowane do potrzeb klientów. W celu jeszcze dokładniejszego zabezpieczenia ważnych danych oferujemy również możliwość zamówienia sejfów do zabezpieczenia funkcjonującego sprzętu komputerowego (np. serwerów), wyposażonych w doprowadzenie zasilania oraz wewnętrzną klimatyzację. W przypadku większej liczby sprzętów istnieje możliwość stworzenia całego pomieszczenia spełniającego warunki bezpieczeństwa dla danych przechowywanych na magnetycznych nośnikach.

Sejfy na magnetyczne nośniki danych

Tak potocznie nazywane są sejfy do przechowywania magnetycznych nośników danych jakimi są między innymi nośniki danych z komputerów ( np. streamery, dyskietki, zipy, itp. ), taśmy video lub audio. Jak bardzo są one wrażliwe na czynniki zewnętrzne ( zwłaszcza temperaturę i wilgoć) przedstawiają poniższe zestawienia, które legły u podstaw stworzenia sejfów spełniających surowe wymogi zabezpieczenia danych. Maksymalne dopuszczalne wartości temperatury dla poszczególnych nośników danych:


 

  

 


  Największe zagrożenia dla Państwa zbiorów danych.

Otwarty ogień
Ogień jest niebezpieczeństwem nr 1.
Wrażliwość nośników danych na temperaturę pokazano w tabeli powyżej.

Korozyjne gazy pożarowe
W przypadku pożaru powstają niebezpieczne gazy korozyjne.
Wdzierają się one błyskawicznie przez otwory w drzwiach i ścianach i mogą znacznie uszkodzić lub całkowicie zniszczyć zbiory danych.

Eksplozja
Pożarowi nierzadko towarzyszy niebezpieczeństwo eksplozji, ale mogą do niej doprowadzić w sposób nagły
i niespodziewany również całkiem inne czynniki. Zbiory danych zostaną wtedy zniszczone w ułamku sekundy.

Wilgoć
Mury i ściany z kamienia lub betonu zawierają do 15% wilgoci związanej tzn. wody. W przypadku pożaru, może to spowodować 100% wą wilgotność powietrza. Jest to zbyt dużo, aby nośniki danych mogły pracować bezawaryjnie.

Włamanie i kradzież
Nie tylko wpływy fizyczne zagrażają stale zbiorom danych. Częste są wypadki zuchwałego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży dokonane przez człowieka.

Rozmagnesowanie
Jest to niewidzialne niebezpieczeństwo. Pole magnetyczne może rozmagnesować nośniki danych, co czyni je bezużytecznymi.

Aby zabezpieczyć dane przed wszystkimi tymi zagrożeniami powstały sejfy do przechowywania magnetycznych nośników danych, które aby nosić taką nazwę muszą uzyskać stosowny atest ( odporności godzinnej lub dwugodzinnej ), który wydawany jest dopiero po przejściu całej serii testów.

 

             


TEST ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
Dwugodzinny Test odporności ogniowej w temperaturze około 1090°C przeprowadzany jest według norm VDMA 24991. Testowany sejf wstawiany jest do pieca o temperaturze około 1090°C.
Po 120 minutach grzejnik zostaje wyłączony. Rozgrzany sejf pozostaje w komorze grzewczej, aż do powstania w jego wnętrzu maksymalnej temperatury. Jest to najbardziej niekorzystny moment dla umieszczonych w sejfie nośników danych. W chwili gdy temperatura zaczyna spadać, test można uznać za zakończony. Następuje odczytanie danych pomiarowych. Maksymalna temperatura wewnątrz sejfu występuje, w zależności od modelu, po 8-10 godzinach. Na koniec odczytywane są dane z dyskietek przetrzymywanych w sejfie podczas testu. Koniecznym warunkiem jest odtworzenie danych.

 

PRÓBA UDAROWA
Próba udarowa powinna odpowiedzieć na pytanie, czy zniszczony wskutek uszkodzenia sejf może bez szkody dla jego wrażliwej zawartości przetrwać kolejny atak ognia. Może się bowiem zdarzyć, że podczas katastrofy nastąpi zawalenie stropu, uszkodzenie sejfu i powtórny wybuch pożaru. Sejf zostaje umieszczony w komorze grzewczej w temperaturze 1090oC na okres 45 minut. Po wyłączeniu grzejnika, w ciągu 4 minut musi nastąpić upadek sejfu z wysokości 9,15m na żwirowe podłoże. Po wykonaniu próby udarowej sejf zostaje powtórnie umieszczony na 45 minut w komorze grzewczej o temperaturze 900oC. Również w tym przypadku o zakończeniu testu decyduje moment osiągnięcia maksymalnej temperatury wewnątrz sejfu

TEST ODPORNOŚCI NA WYBUCH
Na specjalnym poligonie doświadczalnym odbywa się badanie sejfów pod względem wielkości ładunku wybuchowego, po czym następuje ich detonacja. Test ten można uznać za równoważny ewentualnemu zamachowi bombowemu. Wnętrze sejfu pozostaje nienaruszone Jedyne uszkodzenia mogą wystąpić na jego obudowie.        
 

TEST ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE POLA MAGNETYCZNEGO
Sejfy oprócz odporności na temperaturę i wybuch posiadają również zabezpieczenie przed działaniem silnego pola magnetycznego. Sejfy całkowicie wykluczają jakiekolwiek uszkodzenie nośników danych umieszczonych w dowolnie silnym polu magnetycznym.
 


Do przechowywania magnetycznych nośników danych można przystosować również standardowe sejfy ognioodporne ( do przechowywania dokumentów papierowych ) Same takie sejfy nie zabezpieczają w sposób wystarczający nośników magnetycznych jednak po wyposażeniu ich w dodatkowe pojemniki - tzw. "termosy" można w nich przechowywać nośniki magnetyczne. Będą one zabezpieczone w sposób właściwy tylko i wyłącznie wewnątrz takiego termosu.

 


Dla dokładnego zabezpieczenia danych istnieje możliwość zamówienia również sejfów do zabezpieczenia funkcjonującego sprzętu komputerowego ( np. serwerów ) wyposażonych w doprowadzenie zasilania oraz wewnętrzną klimatyzację. W przypadku większej ilości sprzętu istnieje możliwość stworzenia całego pomieszczenia spełniającego warunki bezpieczeństwa dla danych przechowywanych na magnetycznych nośnikach.

 

 

 


 

Oferta: awaryjne otwieranie sejfów, awaryjne otwieranie sejfów łódź, awaryjne otwieranie sejfu, awaryjne otwieranie sejfu łódź, data sejfy, dobre sejfy, dobry sejf, kasa pancerna, kasy pancerne, kasy pancerne łódź, naprawa sejfów łódź, sejf, sejf do biura, sejf do domu, sejf do wmurowania, sejf gabinetowy, sejf na broń, sejf na magnetyczne nośniki danych, sejf na nośniki danych, sejf na nośniki magnetyczne, sejf ognioodporny, sejf ogniotrwały, sejf scienny, sejf wrzutowy, sejfy, sejfy gabinetowe, sejfy łódź, sejfy na broń, sejfy na magnetyczne nośniki danych, sejfy na nośniki magnetyczne, sejfy ognioodporne, sejfy ścienne, sejfy używane, sejfy wrzutowe, serwis sejfów łódź, sprzedaż sejfów, sprzedaż sejfów łódź, szafa bhp, szafa metalowa, szafa na broń, szafy bhp, szafy metalowe, szafy na broń Oferta: awaryjne otwieranie sejfów, awaryjne otwieranie sejfów łódź, awaryjne otwieranie sejfu, awaryjne otwieranie sejfu łódź, data sejfy, dobre sejfy, dobry sejf, kasa pancerna, kasy pancerne, kasy pancerne łódź, naprawa sejfów łódź, sejf, sejf do biura, sejf do domu, sejf do wmurowania, sejf gabinetowy, sejf na broń, sejf na magnetyczne nośniki danych, sejf na nośniki danych, sejf na nośniki magnetyczne, sejf ognioodporny, sejf ogniotrwały, sejf scienny, sejf wrzutowy, sejfy, sejfy gabinetowe, sejfy łódź, sejfy na broń, sejfy na magnetyczne nośniki danych, sejfy na nośniki magnetyczne, sejfy ognioodporne, sejfy ścienne, sejfy używane, sejfy wrzutowe, serwis sejfów łódź, sprzedaż sejfów, sprzedaż sejfów łódź, szafa bhp, szafa metalowa, szafa na broń, szafy bhp, szafy metalowe, szafy na broń Oferta: awaryjne otwieranie sejfów, awaryjne otwieranie sejfów łódź, awaryjne otwieranie sejfu, awaryjne otwieranie sejfu łódź, data sejfy, dobre sejfy, dobry sejf, kasa pancerna, kasy pancerne, kasy pancerne łódź, naprawa sejfów łódź, sejf, sejf do biura, sejf do domu, sejf do wmurowania, sejf gabinetowy, sejf na broń, sejf na magnetyczne nośniki danych, sejf na nośniki danych, sejf na nośniki magnetyczne, sejf ognioodporny, sejf ogniotrwały, sejf scienny, sejf wrzutowy, sejfy, sejfy gabinetowe, sejfy łódź, sejfy na broń, sejfy na magnetyczne nośniki danych, sejfy na nośniki magnetyczne, sejfy ognioodporne, sejfy ścienne, sejfy używane, sejfy wrzutowe, serwis sejfów łódź, sprzedaż sejfów, sprzedaż sejfów łódź, szafa bhp, szafa metalowa, szafa na broń, szafy bhp, szafy metalowe, szafy na broń Oferta: awaryjne otwieranie sejfów, awaryjne otwieranie sejfów łódź, awaryjne otwieranie sejfu, awaryjne otwieranie sejfu łódź, data sejfy, dobre sejfy, dobry sejf, kasa pancerna, kasy pancerne, kasy pancerne łódź, naprawa sejfów łódź, sejf, sejf do biura, sejf do domu, sejf do wmurowania, sejf gabinetowy, sejf na broń, sejf na magnetyczne nośniki danych, sejf na nośniki danych, sejf na nośniki magnetyczne, sejf ognioodporny, sejf ogniotrwały, sejf scienny, sejf wrzutowy, sejfy, sejfy gabinetowe, sejfy łódź, sejfy na broń, sejfy na magnetyczne nośniki danych, sejfy na nośniki magnetyczne, sejfy ognioodporne, sejfy ścienne, sejfy używane, sejfy wrzutowe, serwis sejfów łódź, sprzedaż sejfów, sprzedaż sejfów łódź, szafa bhp, szafa metalowa, szafa na broń, szafy bhp, szafy metalowe, szafy na broń